Το Βρετανικό Ίδρυμα για τον Πνεύμονα καταθέτει γραπτώς αποδείξεις για την έρευνα που αφορά στο ηλεκτρονικό τσιγάρο στο MPS (βουλευτικό σώμα)

Παρασκευή, 26 Ιανουαρίου 2018 16:24

Το Βρετανικό Ίδρυμα για τον Πνεύμονα καταθέτει γραπτώς αποδείξεις για την έρευνα που αφορά στο ηλεκτρονικό τσιγάρο στο MPS (βουλευτικό σώμα)
Τα νέα της έρευνας ήταν ευπρόσδεκτα με ανοιχτές αγκάλες από το βασικό κορμό των υποστηρικτών του ατμίσματος, καθώς παρέχει μια ευκαιρία για περισσότερη σαφήνεια σχετικά με τους κινδύνους και τα οφέλη των ηλεκτρονικών τσιγάρων που οδηγούν σε πιο ενημερωμένες αποφάσεις τόσο από το κοινό, όσο και από τους διαμορφωτές πολιτικής.
Η επιτροπή αποδέχεται σήμερα γραπτές αποδείξεις και έχει ήδη δημοσιεύσει πάνω από 80 υποβολές, συμπεριλαμβανομένης της ενθάρρυνσης των ευρημάτων από τον οργανισμό Δημόσιας Υγείας της Αγγλίας και της MHRA και του Διεθνούς Δικτύου Οργανώσεων Καταναλωτών Νικοτίνης. Τα αποδεικτικά στοιχεία που παρέχονται μέχρι τώρα είναι γενικά πολύ θετικά όσον αφορά τόσο τα ηλεκτρονικά τσιγάρα και την υγεία, όσο και τα ηλεκτρονικά τσιγάρα ως βοήθημα για την διακοπή του καπνίσματος.
Το Βρετανικό Ίδρυμα για το Πνεύμονα (BLF) υπέβαλε επίσης γραπτές αποδείξεις στην επιτροπή και το έγγραφο εξετάζει “τα οφέλη των ηλεκτρονικών τσιγάρων ως εργαλείο διακοπής του καπνίσματος” και “τις επιπτώσεις των ηλεκτρονικών τσιγάρων στην ανθρώπινη υγεία”.
Το BLF υποστηρίζει τα ηλεκτρονικά τσιγάρα ως εργαλείο διακοπής του καπνίσματος
“Πιστεύουμε ότι τα ηλεκτρονικά τσιγάρα είναι μια ευπρόσδεκτη προσθήκη στην ποικιλία των διαθέσιμων εργαλείων που βοηθούν τους καπνιστές να διακόψουν”.
Το ίδρυμα υποστηρίζει αυτή την άποψη με πρόσφατα στοιχεία που δηλώνουν ότι “Ο σημερινός συνηθέστερος λόγος για τους ανθρώπους στην Αγγλία που χρησιμοποιούν ένα ηλεκτρονικό τσιγάρο είναι ως βοήθημα να σταματήσουν το κάπνισμα (46%). Ο επόμενος συνηθέστερος λόγος ήταν ότι θεωρούνται λιγότερο επιβλαβή από τα τσιγάρα στο 27%”
Η έκδοση επιδοκιμάζει επίσης την επιτυχία της φετινής εκστρατείας Stoptober και εξηγεί ότι αυτή η πρωτοβουλία υπήρξε εξαιτίας της δημοτικότητας των ηλεκτρονικών τσιγάρων κατά τη διάρκεια της εκστρατείας του 2016.
Το BLF διερεύνησε το κοινωνικοοικονομικό χάσμα μεταξύ καπνιστών και μη καπνιστών, καθώς αυτό συνέδεε το γεγονός αυτό με την αύξηση των επιτυχημένων προσπαθειών διακοπής των τελευταίων χρόνων. Παρόλα αυτά, είναι δύσκολο να παρασχεθούν κατηγορηματικά στοιχεία ότι αυτή η αύξηση οφείλεται κυρίως στα ηλεκτρονικά τσιγάρα.
“Διάφοροι παράγοντες μπορεί να έχουν συμβάλει σε αυτά τα βελτιωμένα ποσοστά διακοπής, αλλά η διαθεσιμότητα ενός ευρέος φάσματος μεθόδων διακοπής, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών τσιγάρων, είναι πολύ πιθανό να είναι σχετική.”
Το BLF ερευνά τις επιπτώσεις των ηλεκτρονικών τσιγάρων στην υγεία
Συγκρίνοντας έρευνες που διεξήχθησαν από κορυφαίους οργανισμούς υγείας και επαγγελματίες του τομέα της ιατρικής, το BLF διατύπωσε θετική άποψη για την επίδραση των ηλεκτρονικών τσιγάρων στην ανθρώπινη υγεία. Εξήγησε ότι υπάρχει ένα πολύ μικρότερο εύρος τοξινών που βρέθηκαν στα ηλεκτρονικά τσιγάρα σε σύγκριση με τα κανονικά τσιγάρα και ανέφερε το συμπέρασμα του οργανισμού Δημόσιας Υγείας της Αγγλίας ότι τα ηλεκτρονικά τσιγάρα είναι κατά 95% λιγότερο επιβλαβή από τα κανονικά τσιγάρα.
Οι μακροπρόθεσμες επιδράσεις των ηλεκτρονικών τσιγάρων διερευνήθηκαν επίσης και χρησιμοποιήθηκε η πρόσφατα δημοσιευμένη μελέτη του Δρ. Riccardo Polosa, η οποία έγινε σε βάθος χρόνου πάνω από 3.5 χρόνια και έδειξε πως δεν υπάρχει μείωση της πνευμονικής λειτουργίας των ατόμων που κάνουν χρήση ηλεκτρονικού τσιγάρου. Συζητήθηκε επίσης ότι πρέπει να διεξαχθεί πιο μακροπρόθεσμη έρευνα.
Το BLF δέχεται ότι υπάρχει ένα ελαφρύ στοιχείο κινδύνου που συνδέεται με τους ατμούς του ηλεκτρονικού τσιγάρου, αλλά συγκρίνει ορθά αυτό με τον καπνό του τσιγάρου και δηλώνει ότι “η έκθεση είναι πολύ κάτω από τα όρια, έτσι θα είναι πολύ λιγότερο επικίνδυνη από τους κινδύνους που συνδέονται με το κάπνισμα τσιγάρων”. Αυτό είναι πριν τη δικαιολογημένη απόρριψη της θεωρίας ότι το ηλεκτρονικό τσιγάρο μπορεί να λειτουργήσει ως προθάλαμος εθισμού των μη καπνιστών στη νικοτίνη, λόγω έλλειψης στοιχείων που να θεμελιώνουν αυτό τον ισχυρισμό.
Αυτή είναι μια πολύ ενθαρρυντική υποβολή από το Βρετανικό Ίδρυμα για το Πνεύμονα (BLF) και ελπίζουμε ότι αυτή η δήλωση μαζί με τα άλλα γραπτά στοιχεία θα ληφθούν υπόψη κατά την έρευνα.

Πηγή: https://www.totallywicked-eliquid.co.uk/vaped/the-british-lung-foundation-submits-written-evidence-to-the-government-e-cigarette-inquiry/